Kurser

             Her forefindes KreaKode-kurserne som løbende vil blive føjet til.

Scratch introkursus :

Forløbet skal ses som en introduktion til lærerne, der ønsker at arbejde med kodning i undervisningen og som inspiration til at bygge videre med elevproducerede scratch-projekter i flere forskellige faglige sammenhænge i grundskolen.

Læringsmål og tekniske mål med forløbet

I forløbet arbejdes med følgende begreber:
– Algebraisk tænkning
– logisk opbygning
– abstrakt tænkning
– koordinatsystemet
– negative tal
– variable
– problemløsning
– vinkler og grader

I forløbet bliver man introduceret til føgende funktionaliteter i Scratch:
– visuel kodesyntaks
– Sprites
– Baggrunde
– if-statements
– keybindings
– tilfældige tal
– kodning af farver
– loops

Screendumbs
Her er programmeringen for mus1

mus1

Her er programmeringen for osten

ost

Her er programmeringen for mus2

mus2

 

Se eksempel på det færdige forløb her:
https://scratch.mit.edu/projects/61124916/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s