Scratch

Scratch introkursus :

Forløbet skal ses som en introduktion til lærerne, der ønsker at arbejde med kodning i undervisningen og som inspiration til at bygge videre med elevproducerede scratch-projekter i flere forskellige faglige sammenhænge i grundskolen.

Læringsmål og tekniske mål med forløbet

I forløbet arbejdes med følgende begreber:
– Algebraisk tænkning
– logisk opbygning
– abstrakt tænkning
– koordinatsystemet
– negative tal
– variable
– problemløsning
– vinkler og grader

I forløbet bliver man introduceret til føgende funktionaliteter i Scratch:
– visuel kodesyntaks
– Sprites
– Baggrunde
– if-statements
– keybindings
– tilfældige tal
– kodning af farver
– loops

Screendumbs
Her er programmeringen for mus1

mus1

Her er programmeringen for osten

ost

Her er programmeringen for mus2

mus2

Se eksempel på det færdige forløb her:
https://scratch.mit.edu/projects/61124916/